torsdag 16 november 2017

Artikelserie i Sveriges Radio Jämtland
 • image001.jpg JPEG image - 7 KB
 • Göran Söderlund om dåliga läkarintyg.MP3 Downloadable File - 19 MB

 • Försäkringskassan – rätt och fel
  Med en bakgrund som anställd på Försäkringskassan och numera som pensionär har jag under 11 års tid hjälpt de som får avslag på ersättning eftersom det är Försäkringskassan som bedömer rätten till ersättning.
  Jag har under år 2017 skrivit över 200 ärenden och har en bred erfarenhet vad som gäller.
  Jag medverkar vid kundbesök (den försäkrade) hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vid läkarbesök.

  Föreläsningar för föreningar, Fibromyalgiföreningar, Föreningen RME (Riskföreningen för Myalgisk encephalomyelit, kroniskt trötthetssyndrom), Föreningen FUSiG (Föreningen för utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa).

   

  Försäkringskassan får felaktigt mycket kritik för sin bedömning av ersättning. Media vinklar det oftast som att det är Försäkringskassans fel och bortser från att det är flera aktörer i ett ärende.

  Visserligen kan man många gånger kritisera Försäkringskassans utredning och bedömning, men ett minst lika stort problem är de medicinska underlag Försäkringskassan har för att göra en rättssäker bedömning. Jag påstår, med min erfarenhet, att vart tredje medicinskt underlag inte innehåller de uppgifter Försäkringskassan behöver för att fatta rätt beslut.

  Det vanligaste när det gäller bedömning av aktivitetsbegränsning (arbetsoförmåga) är att det inte framgår vad patienten/den försäkrade inte klarar att utföra med hänsyn till sina besvär.

  Vad kunde han/hon göra som frisk och vad kan han/hon inte göra som ”sjuk”.

  Ett annat vanligt problem vid sjukskrivning är att läkarna kopierar föregående underlag, vilket ofta blir kommentar från Försäkringskassan ”att inget nytt har hänt”. Det kan iofs bemötas med att om det inte är någon förändring behöver det inte skrivas med andra ord, men det är en fördel om läkaren ändå har ett tillägg, för att undvika problem.

   

  När det gäller sjukersättning (”sjukpension”) har läkarna svårt att veta vad kriterierna är för bedömning av sjukersättning. ”Arbetsförmågan ska vara nedsatt för all överskådlig framtid, oavsett arbete, dvs. skyddat, anpassat, lönebidrag eller Samhall. Alla rehabiliterings-

  Möjligheter ska vara uttömda, medicinska och arbetslivsinriktade. Ev åtgärder som behövs kan vara habilitering, dvs. att förstå besvären och göra vardagen enklare utan att återskapa arbetsförmåga”.

   

  Detta är ett kort inlägg i debatten som visar att om läkarna blir bättre på att skriva sina medicinska underlag får Försäkringskassan lättare att ta rätt beslut och fler ärenden blir rätt bedömda.

   Läkarna är, enligt min mening, onödigt irriterade på Försäkringskassan då det ofta beror på ofullständiga medicinska underlag.

  Det finns naturligtvis anledning att även kritisera Försäkringskassans bedömning och utredning men det viktigaste är att få bra underlag för att kunna bedöma och fatta beslut.

  Göran Söderlund

  måndag 25 september 2017

  Försäkringskassan är duktiga

  Sjukpenningtalet i augusti 2017


  Stockholm måndagen 25 september 2017
  Sjukpenningtalet fortsätter att minska i alla Sveriges län för både kvinnor och män. Det är också sjunde månaden i rad som sjukpenningtalet totalt sett minskar. Sjukpenningtalet för augusti har jämfört med ett år bakåt minskat med 3,5 procent.

  Men det är väl naturligt att sjukpenningtalet minskar när avslagen ökar.
  Göran S

  torsdag 21 september 2017

  Jar Qvarnberger

  Jari har varit igång sedan maj månad i år och jobbar i stort sett på samma sätt som jag gör. Han har under en intensiv period fått "utbildning" i hur man ska hantera dessa ärenden.
  Han är nu självgående och har bra koll på läget och han åtar sig dessutom ärenden i övriga ärendeslag som jag inte gör, t.ex. arbetsskada/livränta.
  Jari Qvarnberger
  073 - 7720033ínfo@jariqvarnberger.se

  Göran S

  Inget "case" för Försäkringskassan

  Många av mina kunder och läkarna är irriterade på att inte få kontakt med eller besöka Försäkringskassan.
  Om du har fått ett avslag om ersättning är du inte längre ett ärende för Försäkringskassan. De har ju bedömt dig som frisk.
  Göran S

  Föreläsning

  Var den 19 september på ett trevligt besök hos föreningen FUSiG i Göteborg.
  Troligen blir det en till i Göteborg för en annan förening för de som drabbats av Bipolär sjukdom.
  Det har även ökat med att jag deltar vid besök hos läkare för att försöka få läkaren att skriva bättre läkarintyg/utlåtande. Skriva det som Försäkringskassan "kräver" för att kunna ta beslut.
  Idag är det över 60 % av de medicinska underlagen som är för dåliga för att Försäkringskassan ska kunna ta rätt beslut.
  Iofs ska handläggaren på Försäkringskassan ta kontakt med läkaren, men på grund av tidsbrist, lägger de ansvaret på dig att få läkaren att komplettera eller skriva bättre. Det blir naturligtvis oerhört svårt då du inte vet vad det är Försäkringskassan saknar.
  Göran S

  Vid läkarbesök

  Vid läkarbesök, som ofta är ganska kort tid, är det vanligt att du "gör dig friskare än du är", vilket kan framgå i skrivningen på läkarintyget.
  Det "nappar" Försäkringskassan på. Det kan t.ex. stå u.a. (utan anmärkning), rör dig obehindrat, svarar adekvat på frågor, ser välordnad ut.
  Framförallt kvinnor gör sig i ordning, trots stora besvär, då det ligger i kvinnans natur.
  Men tänk på att det som står i den rutan (4) är vid undersökningstillfället under kort tid och speglar inte övrig tid.
  Jag skulle naturligtvis rekommendera att gå dit osminkad i myskläder men förstår att det är omöjligt.
  Försök då ändå att få läkaren att inte göra dig friskare under p. 4
  Göran S

  Fortsatta problem FK - AF

  När du får beslut från Försäkringskassan om avslag på sjukpenning måste du första vardagen efter att du tagit emot beslutet anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Inte två dagar efter, måste vara första vardagen efter.
  Tänk då på att du är frisk, oavsett vad du eller din läkare anser. Försäkringskassan har beslutat att du är frisk. Du kan då inte säga till arbetsförmedlaren att du egentligen fortfarande är sjuk med följd att du blir registrerad som arbetssökande med förhinder vilket inte godkänns av Försäkringskassan.
  Göran S