tisdag 22 maj 2018

Horribel bedömning av Försäkringskassan

Jag redovisar nedan hur det kan se ut i beslut från Försäkringskassan.


Försäkringskassan – Dr Sutinen skriver i läkarutlåtande att jag har träffat en psykiater som verkar vara på rätt spår med sina bedömningar och jag har börjat med ADHD-medicin. Neuropsykologisk utredning är planerad framöver och efter detta kan ännu bättre bedömning av mina förutsättningar för arbete göras.

Försäkringskassan konstaterar att jag lider av trötthet till följd av mina sjukdomar. Medicinsk behandling pågår och medicinutredning är planerad. I nuläget är det därför inte klarlagt om och i vilken grad min arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Alla rehabiliteringsåtgärder bedöms inte uttömda.

Jag har därför inte rätt till sjukersättning.


I läkarutlåtande

Patienten är färdigutredd. Psykiatrin har avslutat sina undersökningar. Olika behandlingar är provade.Inga fler rehabiliteringsideér kvar. Anser att enda vettiga lösningen är sjukersättning.

Komplettering av läkarutlåtande - Angående rehabiliteringsmöjligheter, som enligt FKs avslag "inte är uttömda", är allt prövat. Psykiatrisidan har bedömt att de inte har mer att erbjuda. Patienten har försökt med sjukgymnastik och tränat själv, men enligt sjukdomen ME brukar patienter inte klara, tolerera träning. Utredning på grund av bulemi/ADHD är givetvis positivt, underlättar patientens vardag, men angående arbetsförmågan totalt har den biten underordnad betydelse.
Patienten är alltså färdigutredd/behandlad.

Ja, vad säger man? Vad är det vi slåss mot? Handläggare som inte kan läsa/tolka och förstå.

Göran Söderlund

söndag 20 maj 2018

Innehåll i medicinska underlag

Jag ser att många läkare anger ekonomiska problem i sin underlag.
Helst skulle jag ha intyg/utlåtande utan kommentar om ekonomi då det ändå inte för Försäkringskassan har betydelse vid bedömning av arbetsförmåga.

Så, även om ekonomiska bekymmer har del i nedsatt arbetsförmåga tycker jag att läkaren ska utelämna sådan information.

Göran S

söndag 13 maj 2018

Försenad post

Jag fick information från kund om att handlingar som skickats i tid till Försäkringskassans omprövningsenhet inte kommit fram.
Vid reklamation till Postnord togs inte ärendet upp eftersom försändelsen inte skickats rekommenderat.
Resultatet blir att ärendet inte har inkommit i tid och således inte bedöms.

Jag har i annat ärende haft liknande situation och Försäkringskassan godkänner inte komplettering med ny omprövning.

Det är väl iofs inte många sådana fall men får stora konsekvenser för den personen det gäller.

Göran Söderlund

lördag 28 april 2018

Alex Firat

Ales har nu kommit så långt i Försäkringskassans snårigheter att han kan ta nästa steg i att hjälpa er som har problem med försäkringskassan gällande sjukpenning och sjukersättning.
Eftersom han fortfarande arbetar heltid och gör dessa ärenden på annan tid kan han från och med nu ta emot mail, dock inte telefon.
Hans mailadress är info@afrad.se
Han har även en "hemsida" www.afrad.se

Göran Söderlund

onsdag 18 april 2018

Intressant dokument


Åtgärdsprogram 3.0 – Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum
I detta arbete har regeringen identifierat flera delar, där arbetet behöver utvecklas för en sjukförsäkring som ger såväl trygghet som stöd. I budgetpropositionen för 2018 adresserades ett antal av dem, att stödet till individen behöver öka, att hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen behöver utvecklas samt behovet av en rättssäker och effektiv administration av sjukförsäkringen.
Ladda ner:
I det fortsatta arbetet har regeringen identifierat två utvecklingsområden där det behövs ytterligare insatser, det handlar om att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.
Publicerad 24 januari 2018
Göran Söderlund

onsdag 11 april 2018

Mycket intressant inställning Försäkringskassan

Information från en "kund";
Hon har haft sjukpenning sedan många år utan problem. Genomgått olika arbetsprövningar mm via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Har varit ordinerad starka mediciner som hon inte tålde och i samråd med läkaren ändrade hon till annan medicinering. Det är dock inte dokumenterat av läkaren (ännu).
Helt plötsligt har handläggare på Försäkringskassan kontaktat läkaren och apotek och fått info om att min "kund" inte hämtat ut den starka medicinen och har för avsikt att utreda rätten till sjukpenning.
Efter telefonsamtal menade handläggaren att hade du bara löst ut medicinen så hade det inte varit något problem.

???????????????????

Nu ska min "kund" se till att få ett intyg från läkaren att hon inte tål den starka medicinen och har annan medicinering som är rekommenderad av läkaren och fungerar bra.

Det finns väl ytterligare ett orosmoment i denna handläggning. Handläggaren har kontaktat läkare och apotek utan att min "kund" har informerats och godkänt

Göran S

torsdag 5 april 2018

För- och efternamn

Snälla
Ni som skickar SMS eller mail kan väl vara hyggliga och skriva hela namnet.
Ni överskattar mg om ni tror att jag vet vem t.ex. Peter är.
Jag har inte en chans att veta vem som kontaktar mig. Har alldeles för många
kunder under lång tid och har inte en chans att komma ihåg varken namn eller
telefonnummer och vem som har det.
Göran S